Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for handel på Zenztrack.dk 

Disse salgs og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb på websitet Zenztrack.dk, som er ejet og administreret af Zenziot ApS, efter den 29/09/2018

Indgåelse af en aftale / ordreafgivelse

Ordrer afgives ved at lægge de ønskede varer i kurven og herefter gennemgår vores checkout proces. Efter indtastning af kortoplysninger modtager du en ordrebekræftelse på mail. Ordrebekræftelsen er ikke udtryk for vores accept af ordren, men en kvittering på, at vi har modtaget din ordre. Endelig accept sker i det øjeblik, hvor du modtager en mail med at din ordre er afsendt.

Produktet / Abonnementet

Produktet er et abonnementsprodukt på en GPS sporingsløsning kaldet ZenzTrack. Abonnementet betales månedsvis forud den første dag i hver måned. Abonennementet kan opsiges med dag-til-dag varsel, og eventuelt resterende dage for en allerede betalt periode vil blive refunderet.
ZenzTrack består af en fysisk GPS tracker, samt adgang til en online sporingsportal, hvorfra GPS trackeren kan administreres.
GPS trackeren og udstyr leveret sammen med GPS trackeren som fx. kabler, lader m.m vedbliver at være Zenziot ApS ejendom, og skal returneres ved opsigelse af abonnement – se mere omkring opsigelse i punktet ”Opsigelse”.

Du opnår ved tegning af abonnement en ikke-eksklusiv adgang til til at anvende den online sporingsportal, som stilles til rådighed online som en SAAS løsning. Du erhverver ikke en kopi af sporingsportalen eller dele heraf, ej heller licens til at afvikle sporingsportalen som andet end en SAAS løsning.
Du må ikke anvende ZenzTrack på en måde, som kan skade Zenziot ApS navn, omdømme eller goodwill, eller i strid med relevant lovgivning/regulering.

Prøvetid

Vi tilbyder 14 dages gratis prøvetid på vores Zenztrack sporingsløsning. Tilbuddet om gratis prøvetid inkluderer fremsendelse af en GPS trackere, samt returomkostninger såfremt Kunden vælger at annullere indenfor prøvetiden på 14 dage.
Hvis Kunden ikke ønsker at overgå til et betalt abonnement skal dette meddeles Zenziot ved at skrive til simon@zenziot.dk.

Zenziot sender herefter Kunden en forudbetalt returlabel, som kunden indenfor 14 dage skal anvende til returnering af den udleverede GPS tracker. Ved manglende returnering forbeholder Zenziot sig retten til at opkræve 1000,- DKK inklusiv moms per GPS tracker. Tilbuddet om prøvetid er kun gyldigt ved kundens første bestilling, og bestilles der mere end en gps tracker første gang, vil der blive opkrævet abonnement fra dag 1, for det antal trackere som ligger ud over den første, som er omfattet af prøvetiden.

SMS Advarsler

ZenzTrack giver mulighed for at Kunden kan modtage alarmer/advarsler via SMS. Der er i abonnementprisen inkluderet en fair usage på 1 sms/dag per fysisk GPS tracker set henover en måned. Forbrug herudover forbeholder vi os retten til at afregne med 25 øre per forbrugt sms.

Driftsstabilitet

Vi tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for vores kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. ZenzTrack leveres, som den er og forefindes, og vi fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber vi i at genskabe normal drift hurtigst muligt.

Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til ZenzTrack uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af ZenzTrack. Vi er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af ZenzTrack og relaterede ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af ZenzTrack.

Vi forbeholder os retten til at ændre vilkår og betingelser, herunder abonnementspriser med 30 dages varsel. Varsel afgives via email.
De nyeste vilkår vil desuden altid være tilgængelige på https://zenztrack.dk/handelsbetingelser, og fortsat brug af ZenzTrack vil udgøre kundens accept af de nye vilkår.

Immaterielle rettigheder

ZenzTrack og information, der afgives fra ZenzTrack, undtagen dine data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Zenziot ApS. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Zenziot ApS, medmindre andet skriftligt er aftalt. Du skal give Zenziot ApS meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Zenziot ApS’s immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af ZenzTrack, som du får kendskab til.

Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til dig.

I forhold til materiale, der uploades af dig og alle dine data, giver du Zenziot ApS, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at Zenziot ApS forsvarligt kan afvikle og drifte ZenzTrack og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring overfor dig. Du indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Overdragelse

Vi har ret til at overdrage rettigheder og forpligtelser overfor dig til koncernforbundne selskaber eller tredjemand.

Du accepterer at vi er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af ZenzTrack, og til opbevaring af dine data.

Levering

I forbindelse med checkout kan der vælges mellem en række forskellige leveringsmuligheder. Priser på levering vil fremgå ud for den enkelte fragtmetode. Der leveres kun til danske adresser.
Vi bestræber os på at levere hurtigst muligt, og ordrer afsendes indenfor 1-2 hverdage afhængigt af tidspunktet på dagen for bestilling.
Ordren anses for leveret, når den er modtaget på din leveringsadresse, eller afhentet af dig på posthuset/afhentningsstedet.

Betaling

Betaling sker med det af dig oplyste kredit/debet kort. Beløbet trækkes ikke før din ordre er afsendt.
Kortoplysninger opbevares og håndteres af Reepay A/S som er en sikker og godkendt leverandør af betalingsløsninger. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationens regler.

Alle priser vises i danske kroner og inklusiv 25 % moms.

Zenziot ApS’s ansvar

Vi fraskriver os ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af ZenzTrack, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

Vi er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med ZenzTrack. Vi kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan vi ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler dig at føre bevis for, at et af dig lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er vores samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til din betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden. Du påtager dig at friholde Zenziot ApS for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af din brug af ZenzTrack.

Kunden accepterer at skadesløsholde Zenziot ApS mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra dit brug af ZenzTrack.

Zenziot ApS kan ikke holdes ansvarlig for manglende genrekvirering af udstyr påmonteret vores ZenzTrack løsning.

Afbestilling

En ordre kan afbestilles uden nogen omkostninger til følge frem til tidspunktet for modtagelse af mailen omkring at ordren er afsendt. Derefter henvises til punktet omkring fortrydelsesret. Afbestilling skal ske hurtigst muligt på mail til simon@zenziot.dk – med tydelig bemærkning om, at ordren ønskes afbestilt, samt oplysninger om ordrenummer.

Fortrydelsesret

Der ydes i henhold til dansk lovgivning 14 dages fortrydelsesret. Fristen beregnes fra den dag, hvor varerne modtages. Ved brug af fortrydelsesretten skal varerne returneres i væsentlig samme stand, hvorved vi refunderer det beløb, du har betalt for varerne. Returfragt betales af dig.
Abonnementsprodukter afregnes i henhold til forbrug på tidspunktet for fortrydelse. Gebyrer markedsført som opstarts- eller oprettelsesomkostninger refunderes ikke.

Du kan fortryde dit køb på følgende måder:

  • Undlade modtagelse/afhentning af de bestilte varer
  • Via email til simon@zenziot.dk

Returvarer kan sendes til:

Zenziot ApS

Føltvedvej 19

9362 Gandrup

Opsigelse

Abonnementer kan til enhver tid opsiges til udgangen af indeværende måned med 72 timers varsel. Ved opsigelse skal GPS trackere sendes retur til Zenziot ApS inden for 14 hverdage, regnet fra abonnementets udløb. Ved manglende tilbagelevering af udstyr forbeholder vi os retten til at opkræve et gebyr på 1000,- DKK inklusiv moms for tabt udstyr.

Garanti / Reklamation

Der ydes garanti i henhold købelovens bestemmelser omkring 2 års forbruger garanti.

Ved tilfælde af fejl på varen skal du indenfor rimelig tid gøre os opmærksom på det skriftligt eller mundtligt. Vi vil så behandle din reklamation i henhold til de i købelovens fastsatte regler.

Personoplysninger

Alle indsamlede personoplysninger behandles og opbevares i henhold til persondataloven.

Oplysninger, som kan knyttes til dig som person, vil aldrig blive tilgængelige for andre virksomheder eller kunne kobles til andre eksterne registre.

Virksomheds og kontaktoplysninger

Zenziot ApS (ejer af Zenztrack.dk)

Føltvedvej 19 19, 9362 Gandrup (Danmark)

CVR: 36719389

Henvendelse kan ske via mail på simon@zenziot.dk

Tvister

Tvister er underlagt dansk ret, og enhver tvist der udspringer af disse vilkår, skal anlægges ved Byretten i Aalborg.

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse via email hej@Zenztrack.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du via www.forbrug.dk indgive en klage til:

Nævnenes Hus
Center for Klageløsning
Toldboden 2
8800 Viborg
Telefon: 72 40 56 00
www.naevneneshus.dk

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Cookies

Zenziot ApS benytter cookies, når du handler på Zenztrack.dk. En cookie er en slags kode, som anvendes i en database for at genkende kunden. Oplysningerne bruges til indsamling af oplysninger om købet ved handler på Zenztrack.dk.

Tredjepartsforhandlere, herunder eksempelvis Google, bruger også cookies til at vise målrettede annoncer baseret på en brugers tidligere besøg på Zenztrack.dk hjemmeside.

På forsiden af www.Zenztrack.dk er du blevet præsenteret for oplysninger om brugen af cookies på vores hjemmeside.

Senest Opdateret 29/09/2018

Scroll til toppen