Hvad er en forsikringsgodkendt GPS tracker / Sporingssystem

Forsikringsselskaber stiller indimellem krav til sine kunder om at de skal anvende en godkendt GPS tracker / sporingssystem til at sikre et aktiv. Det ville typisk være biler og motorcykler over en vis værdi, eller som er særligt eftertragtede.

Der findes ikke nogen håndfast regel på tværs af forsikringsselskaber om, hvornår sådan et krav vil blive stillet. Typisk vil det fremgå af din police, ligesom de vil gøre dig opmærksom på det mundtligt.

Hvad består et sporingssystem af?

Et sporingssystem er en samlebetegnelse for en komplet løsning bestående af både en hardware del samt en administrativ del

Hos os er GPS tracker hardwaredelen, mens vores sporingsportal udgør softwaredelen, altså samlet set er Zenztrack et sporingssystem, eller som vi kaldet det – en sporingsløsning.

Men sporingssystemer er per automatik ikke forsikringsgodkendte blot fordi de består af en GPS tracker og en sporingsportal.

For at et sporingssystem kan blive godkendt skal såvel hardware som software leve op til en række krav. Disse krav er udstedt af Forsikring og Pension, som er en brancheorganisation for forsikringsselskaber i Danmark. Det sikrer at alle forsikringselskaberne ikke stiller egne individuelle krav til udstyret, men at der er en generel standard. Bemærk dog at forsikringsselskaber typisk stiller krav til hvilken leverandør du kan anvende, da de ikke nødvendigvis samarbejder med alle som udbydere.

Krav til GPS tracker

Grundlæggende skal gps trackeren opfylde nedenstående punkter for at kunne blive godkendt

 • CE mærket, typegodkendt og ISO certificeret
 • Sattellitbaseret
 • Maksimal strømforbug på 20 mAh i hvile
 • Backup batteri med 12 timer standby kapacitet (5 timers aktiv sporing)
 • Alarmere hvis strømforsyningen afbrydes
 • Sætte at automatisk geofence omkring sig ved parkering
 • Tilsluttet godkendt kontrolcental
 • Dækning i hele Europa

CE mærkning, typegodkendelse og ISO certificering

CE mærkningen sikrer at GPS trackeren overholder gældende EU lovgivningen for en given produkttype. Herunder hensyn til radio og EMC krav i forbindelse med udsendelse af radiobølger.
Typegodkendelse er nødvendig, fordi udstyret skal fastmonteres i fx en bil, hvilket kræver at GPS trackeren er godkendt til fastmontering i biler.
Den påkrævede ISO certificering har til hensigt at verificere GPS trackerens modstandskraft mod jamming signaler til et vist punkt.

Sattellitbaseret

Der findes forskellige metoder som GPS trackere anvender til at bestemme sin positione. Nogle trackere bruger en metode og andre kombinerer forskellige. De mest anvendte er

 • Sattellitter
 • LBS
 • WIFI-positioning
 • Bluetooth

Sattellitbaseret er den vi primært anvender, da den er er tilgængelig stort set overalt, og det er sattellitsystemet GPS som danner grundlaget stort set alle de enheder vi har som kan finde sin egen position.

LBS står for ”location-based service” anvender ofte telemaster til estimere sin position. Det er ikke særligt præcist, men kan give et estimat på en placering indenfor nogle kilometer.

WIFI-positioning er en spændende teknik, hvor enheden ”sniffer” efter WIFI netværk. Den behøves ikke logge på netværket, men konstaterer blot at den er i nærheden af et netværk med et specifik navn SSID. Hvis en person har haft forbindelse til dette WIFI netværk fx med sin telefon som har indbygget GPS så er der stor chance for at telefonen har taget et koordinat med den indbyggede GPS og sendt til fx Google, som herefter registerer at et netværk med lige præcis det navn befinder sig et bestemt sted. Den information kan så udnyttes af fx en GPS tracker med WIFI positioning til at fastslå dens positon blot fordi den kan se at et bestemt netværk er i nærheden.

En bluetooth tracker kræver at den er indenfor Bluetooth rækkevidde af en smartphone, hvis man ønsker at se data fra trackeren. Det er mest anvendeligt, hvis man blot ønsker en GPS logger, som med jævne mellemrum skal aflæses.

Af ovenstående teknologier er sattellitbaseret tracking den klart mest præcise og udbredte. Dens eneste store minus er at indendørs dækning er næsten umuligt. Men på grund af dens globale udbredelse er det klart det mest pålidelige.

Maksimalt strømforbrug på 20 mAh

Ved at stille krav om et maksimalt forbug på 20 mAh er der sikkerhed for at trackeren ikke dræner batteriet henover natten. Et bilbatteri på 75 Ah, vil således kunne forsynes trackeren med strøm i over 150 inden batteriet er drænet.

Backupbatteri med 12 timers standby (5 timers aktiv sporing)

Der er krav om at trackeren skal have et internt backupbatteri. Det vil sige at hvis strømmen fra bilens batteri afbrydes, så skal trackeren kunne holde sig i live i mindst 12 timer, hvor den står stille og ikke sender. Er den i bevægelse og dermed aktivt sender, så skal man kunne følge den i mindst 5 timer inden den må løbe for strøm.

Alarm, hvis strømforsyningen afbrydes

Kappes strømmen til GPS trackeren, så skal den en alarm, som gør ejeren opmærksom på problemet. Typisk sker det ved at trackeren har en indbygget spændingsmåler, som registerer hvor mange Volt den modtager, og hvis det falder under et bestemt niveau, så udløses alarmen.

Automatisk Geofence ved parkering

Hvis du parkerer din bil, og slukker den, så burde den ikke kunne flytte sig nogen vegne.  Derfor er der krav om at, hvis bilen flytter sig mens den er slukket så skal det udløse en alarm direkte til kontrolcentalen, da det tyder på at bilen er ved at blive slæbt væk / stjålet

Dækning i hele Europa

Danmark er et forholdsvist lille land, og en tyv kan på få timer forlade landet med et stjålet køretøj. Derfor er der krav om at GPS trackeren har dækning i hele Europa, så man kan følge den uanset om den krydser grænsen.

Krav til montering

Man skal anvende et af Forsikring og Pension godkendt værksted eller montørfirma til installation af trackeren. I princippet kan det være udbyderen selv, hvis de har opnået godkendelse til montering.

Ved korrekt montering sikrer montøren sig at man placerer trackeren så den er skjult og ikke umiddelbar synlig udvendigt fra.

Der må ikke skiltes eller via anden mærkning gøres opmærksom på at der er installeret et sporingssystem.

Kontrolcentralen inddrages også, da det skal testes om alarmer og positioner går korrekt igennem til dem.

Der udfyldes en erklæring om at installationen er udført efter Forsikring og Pensions foreskrifter.

Skal jeg bruge en forsikringsgodkendt tracker

For langt de fleste er det ganske unødvendigt at anvende en forsikringsgodkendt tracker. Den er i princippet ikke mere sikker en enhver anden tracker, som er monteret korrekt.

I vores øjne er det kun, hvis forsikringsselskabet stiller krav om det, ellers er det blot en ekstra omkostning på 1000,- til 1500,- kroner om året.

Vores udvalg GPS trackere - 30 dages FULD returret

Skriv en kommentar

Scroll til toppen