Hvordan virker GPS Tracking

GPS sporing bliver stadig mere og mere populært, hvilket skyldes at flere ser værdien i at sikre og have styr på sine ejendele og medarbejdere. 

Men hvad skal der egentlig til for at et komplet GPS sporingssystem fungerer?

I dette indlæg vil vi simplificere alle de bagvedliggende systemer, som tilsammen danner en løsning a’la Zenztrack.

 

De tre bestanddele

Enhver GPS sporingsløsning består hovedsageligt af 3 bestanddele som arbejder sammen for at kunne give brugeren en komplet løsning.

De tre hovedbestanddele er:

Uanset, hvem du vælger til at levere din sporingsløsning, vil den kunne koges ned til ovenstående 3 bestanddele.

Den største fællesnævner for alle leverandører er helt klart satellit positionssystemerme. Der findes 4 forskellige positionssystemer, som man kan anvende.

 

Satellit navigationssystemer

I daglig tale omtaler vi blot satellit navigationssystemer (GNNS) som GPS, hvilket reelt set er forkert. Grunden til dette, er at GPS er navnet på det eneste oprindelige system, som bliv udviklet og sat i drift af det amerikanske militær i starten af 90’erne. 

Idag findes der 4 sådanne systemer:

  •  GPS – Amerikansk
  • Galileo – Europæisk
  • GLONASS – Russisk
  • Beidou – Kinesisk

Vi vælger dog at bidrage til den fortsatte forkludring af tingene, og af nemheds årsager anvende begrebet GPS fremfor GNNS / Satellit positionssystemer i det følgende.

Som man kan se, så er oprindelsen af de 4 systemer spredt godt ud på forskellige geografiske stormagter. 
Hvilket med sikkerhed kan henledes til, at ethvert af de 4 systemer, ville kunne blive lukket af for fremmede, såfremt en militær situation / stridighed skulle opstå. 
For at sikre sig selv, har flere stormagter lavet sine egne systemer.

Det gode for os som forbrugere er, at vi får adgang til flere satellitter, og dermed bedre dækning.

For antallet af satelitter som vi kan opnå forbindelse til, er afgørende for hvor hurtigt vi kan opnå et GPS fix, og hvor stabilt dette er ved bevægelse gennem terræn med bakker og skove.

Et GPS fix kræver forbindelse til minimum 3  satellitter (4 for optimal præcision), som ved triangulering kan fastslå, hvorhenne på jordkloden man befinder sig. Til dette skal man have radioudstyr som understøtter GPS signaler, som fx. en GPS tracker

GPS tracker

En GPS tracker er det stykke elektronik som vi her på jorden anvender til at modtager og beregne vores position med. Fælles er at de skal være udstyret med et GPS modul. 

I princippet er alle enheder som er udstyret med et GPS modul en GPS tracker, men langt fra alle bliver opfattet som en.

Tag for eksempel vores smartphones, som vi nok næppe opfatter som en GPS tracker, da vi hovedsageligt anvender den til andre opgaver, end at spore vores færden.

GPS modulet ved til enhver tid den præcise placering af samtlige satelitter i rummet, og når den modtager et signal (GNNS packet) fra en satellit, så består det signal blandt andet af et tidsstempel, som fortæller modulet, hvornår signalet blev afsendt. 

Ud fra dette, kan GPS modulet beregne afstanden til satelitten, og når der er beregnet afstande til minimum 3 forskellig satelliter kan GPS modulet ved hjælp af triangulering bestemme sin positon her på jorden – altså opnå et GPS fix.

Det er altsammen meget fint, da GPS trackeren nu kender sin position, men så længe den position kun er gemt på selve GPS trackeren, så er den ikke rigtig brugbar, hvis vi ønsker at stå et andet sted og se, hvor den befinder sig – fx. hvis vi har monteret GPS trackeren på vores bil, og ønsker at følge den fra afstand.

Derfor har de fleste GPS trackere SIM-kort, så de via internettet kan sende deres GPS koordinat videre til en sporingsportal.

Sporingsportal

Vi kalder sporingsportalen for hjernen i enhver sporingsløsning. Det er den, der gør de indsamlede data brugervenlige og overskuelige for brugeren. Det er også denne som adskiller de fleste GPS sporingsløsninger fra hinanden, da de i høj grad tilbyder forskellige funktioner og oversigter.

Basisfunktionen som alle tilbyder er/bør være et map, hvorpå man kan se sin GPS trackers aktuelle position. 

Herfra kan man så begynde at udbygge med features såsom områdealarmer, bildiagnostik, kørselsadfærd indtil man til sidst har et meget anvanceret system.

Det vigtige er blot, at du stiller dig selv spørgsmålet, hvad du reelt set har brug for.  

Des flere funktioner, des tungere og mere indviklet bliver sporingsportalen at bruge.

Vores erfaring er at langt de fleste kun har brug for at kunne se en aktuel position, samt historik data på, hvor fx. et køretøj har været tidligere.

 

Skriv en kommentar

Scroll til toppen