Quick Guide: Zenztracker BATTERY

Vores Zenztracker BATTERY model er klar til brug ved modtagelse, og du behøves ikke foretage dig andet end at placere den på det objekt du ønsker at spore.

Monteringsvejledning

Du kan montere den med skruer eller bolte igennem de to monteringsflanger.

Du er også velkommen til at lime/fuge/tape den fast. Bemærk dog, at hvis der sidder lim/fugerester/taperester ved returnering opkræver vi 50,- DKK/enhed. Alm. ridser og andet som kan klares ved en vask opkræver vi intet for.

For bedst mulig GPS signal bør trackeren ikke monteres et sted, hvor den er omsluttet af metal, eller på indendørs lokationer.

Trackerens låg (den side med bulen på), bør aldrig vende direkte ned mod jorden. Optimalt set, bør det vende mod himlen, men en 90 graders monteringsvinkel kan også fungere.

Efter montering, sørg for at holde trackeren i bevægelse i minimum i 1 minut (gerne op til 5 minutter). Indenfor 5 minutter bør den dukke op inde på sporingsportalen. Gør den ikke det, så har den sandsynligvis ikke tilstrækkelig med GPS signal, og vi foreslår derfor at montere den anderledes.

Valg af placering

Den mest optimale placering er et sted, hvor GPS trackeren har frit udsyn til himlen, monteret vandret, således at låget peger op.
Vi ved dog godt, at du sandsynligvis gerne vil skjule GPS trackeren et sted, hvor den ikke er umiddelbar synlig.
Det kan godt lade sig gøre, men du bør tage nogle forholdsregler.

  • Undgå totalomkransning af metal
  • Sørg for at låget peger op, eller mod en åbning mod himlen
  • Hold luft mellem trackerens låg og andre flader (min. 2-10 cm)

Metal skærmer/reflekterer GPS signaler meget effektivt, hvilket gør det stort set umulig for GPS trackeren at finde sin placering.

Antennen inde i GPS trackerenken vender mod låget, for at sikre det bedst mulige signal, bør låget vende mod himlen.

En tæt omslutning af GPS trackeren fra andre flader hindrer ligeledes GPS signaler i at nå frem til GPS trackeren. Derfor bør der være luft mellem GPS trackeren og andre flader. Vi anbefaler som minimum 2 cm, men gerne 10 cm eller mere.

Sidst opdateret afsimon den 26/10/2019